Informacje dotyczące danych osobowych osób fizycznych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez przedsiębiorstwo działające pod firmą Wojciech Zalewski z siedzibą we Wrocławiu (50-361) przy ulicy Piastowskiej 58/2 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu, prowadzenia badań statystycznych poświęconych ilościowym i jakościowym aspektom występowania szkód łowieckich, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie oraz w celach handlowych, umożliwiając kontakt celem podjęcia interakcji z potencjalnym klientem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Podawanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi wykreowania formularza zgłoszenia szkody „zgłoś szkodę”. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z formularza jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie wypełniania formularza zgłoszenia szkody zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym/

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych pisząc na adres siedziby Administratora Danych Osobowych: ul. Piastowska 58/2, 50-361 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej biuro@odszkodowania-lowieckie.pl