Oferta odszkodowań łowieckich

W naszej działalności skupiamy się na każdym Kliencie. Równocześnie staramy się stwarzać przestrzeń sprzyjającą skutecznemu dochodzeniu odszkodowań łowieckich. Wiemy, że tylko wyspecjalizowana działalność jest w stanie przynieść najlepsze rezultaty.

 

  1. SKUTECZNE DOCHODZENIE KOMPENSATY FINANSOWEJ ZA SZKODY ŁOWIECKIE.

Bytowanie lub żerowanie zwierzyny w stanie wolnym powoduje straty, które powinny być w całości wyrównywane. W oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz nowoczesną technikę doprowadzamy do wypłaty należnych odszkodowań.

Naszym celem jest profesjonalne doradztwo podczas całej procedury szacowania szkody oraz wypłaty odszkodowania. Chcemy zapewnić naszym klientom obiektywne dowody na wykazanie faktycznie poniesionego uszczerbku powstałego na skutek szkody łowieckiej. Dowody – które zarówno w ramach kontroli instancyjnej jak również przed sądem – gwarantują uzyskanie należnego odszkodowania.

Udzielamy pomocy również dla poszkodowanych w związku z wykonywaniem polowań.

  1. ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO WYKORZYSTUJĄC NOWOCZESNE TECHNIKI

Poprzez współpracę z profesjonalistami zabezpieczamy odpowiedni materiał dowodowy do dalszego wykorzystania w negocjacjach z zarządcą/dzierżawcą obwodu łowieckiego lub Skarbem Państwa.

Posługujemy się powszechnie dostępnymi danymi oraz wyselekcjonowanymi narzędziami. Wszystko celem wykazywania faktycznych rozmiarów i skutków szkody łowieckiej.

  1. ZDERZENIE ZE ZWIERZYNĄ – UZYSKAJ NALEŻNE ODSZKODOWANIE

Zderzenie z dzikim zwierzęciem najczęściej kończy się poważnym uszkodzeniem samochodu. Od kogo kierowca może dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane zderzeniem z sarną lub dzikiem? Zapraszamy do BAZY WIEDZY oraz do kontaktu.

  1. BAZA WIEDZY

Nieustannie rozwijamy bloga poświęconego w całości tematyce szkód łowieckich. Przedstawimy dotychczasowe realizacje, dzielimy się cennymi wskazówkami dotyczącymi dochodzenia odszkodowania, polecamy sprawdzonych specjalistów.

Równocześnie monitorujemy na bieżąco rozwiązania prawne w Polsce i UE, rozpatrujemy przypadki naszych klientów, doradzamy jak skutecznie dochodzić odszkodowania.

Być może Twój przypadek nadaje się do opisania na BLOGU? Napisz do nas!.

  1. ZGŁOŚ SZKODĘ ŁOWIECKĄ

Propagujemy wiedzę na temat odszkodowań łowieckich.

Za pomocą formularza możesz uzyskać gotowy, wypełniony wniosek o wyszacowanie szkody łowieckiej. Nie pominiesz żadnego istotnego elementu, zwiększając swoją szansę na uzyskanie należnego odszkodowania.

Prowadzimy na tej podstawie badania statystyczne i marketingowe. Wszystko ma na celu uwidocznienie problemu niedoszacowania odszkodowań łowieckich.

  1. DZIAŁANIA LOBBINGOWE I KONSULTACYJNE

Oceniamy, że polskie uregulowania prawne nie zabezpieczają w zupełności interesów poszkodowanych. Inicjujemy i staramy się wpływać na procesy legislacyjne w zakresie odszkodowań łowieckich. Opiniujemy projekty ustaw i rozporządzeń, bierzemy udział w konsultacjach społecznych.

Dążymy do ujednolicenia i wzmocnienia sytuacji poszkodowanych w procedurze odszkodowawczej.