Szkolenia

Oferujemy przeprowadzenie szkoleń eksperckich poświęconych dochodzeniu odszkodowań łowieckich.

Szczególnie po ostatniej nowelizacji, gdzie wprowadzono bardzo wiele ważnych zmian w zakresie szacowania szkód. Choćby incydentalna styczności zawodowa z tymi przepisami wymaga znajomości procedur przez zarządcą/dzierżawcą obwodu łowieckiego, postępowania odwoławczego, możliwych postępowań incydentalnych, sądowych i sądowoadministracyjnych.

Skierowane są wszystkich podmiotów biorących udział w możliwych procedurach uregulowanych w Prawie łowieckim:

  • rolników indywidualnych,
  • spółdzielni produkcyjnych,
  • spółek produkcji rolnej,
  • Izb Rolniczych,
  • ośrodków doradztwa rolniczego,
  • urzędów marszałkowskich,
  • kół łowieckich, zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego
  • Nadleśnictw Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych

Szkolenia są dopasowane do potrzeb klienta. Odbywają się również online.

Czas trwania szkolenia: podstawowy moduł trwa 2 – 4 godziny zegarowe.

Zamów szkolenie:
biuro@odszkodowania-lowieckie.pl
+48 695 612 250