Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody łowieckiej nigdy wcześniej nie było tak proste.

Wypełnił poniższy formularz, a otrzymasz na podany adres mailowy gotowy druk. Wystarczy go złożyć do odpowiedniego podmiotu.
Jeśli nie znasz podmiotu odpowiedzialnego za swoją szkodę – skontaktuj się z nami.

Poszkodowany

Dzierżawca/zarządca obwodu łowieckiego, na którym znajduje się działka (koło łowieckie/nadleśnictwo)

Wskazanie miejsca wystąpienia szkody
(jeśli więcej niż jedno – wypełnić kolejny formularz):

Dane uprawy: